FEEDOIL

Animal Nutrition

koncentraty tłuszczowe, tłuszcze paszowe, oleje i tłuszcze roślinne, witaminy, dodatki paszowe

Witamy na stronie firmy Feedoil Sp. z o.o. Jesteśmy producentem wysokowydajnych koncentratów tłuszczowych dostosowanych do potrzeb nowoczesnej i zdrowej hodowli i żywienia zwierząt. Jesteśmy w stanie uzyskać doskonałe materiały paszowe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii produkcji.

Uzupełnienie naszej oferty stanowią oleje i tłuszcze roślinne surowe i rafinowane przeznaczone do celów paszowych jak również bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz inne produkty przy których dystrybucji wykorzystujemy posiadane doświadczenie i zaplecze logistyczne. Współpracujemy z producentami pasz przemysłowych oraz hodowcami produkującymi pasze na własne potrzeby.

Doświadczenie

 • Koncentrujemy wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz partnerów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, oleochemii, analityki laboratoryjnej, zootechniki i żywienia zwierząt.

Zaangażowanie

 • Staramy się maksymalnie wykorzystać wszelkie posiadane zasoby aby w sposób optymalny zagospodarować produkty naturalne a w szczególności oleje i tłuszcze do produkcji żywności.

Organizacja

 • Działając na rynku lokalnym - Polska i kraje ościenne, uwzględniamy zarówno specyfikę naszego rynku jak i zjawiska o zasięgu globalnym. Jesteśmy świadomym uczestnikiem procesu produkcji żywności.

Jakość

 • Bezpieczeństwo naszych produktów kontrolowanych w laboratoriach, terminowość dostaw, sprawne współdziałanie w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki temu oferujemy najwyższą jakość. Potwierdzają to nasi klienci.

Koncentraty tłuszczowe Feedoil to kompleksowe mieszanki kwasów tłuszczowych oraz olejów i tłuszczów roślinnych.

Ich odpowiednio skomponowany profil kwasów tłuszczowych oraz właściwości fizykochemiczne pozwalają na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych w paszach pełnoporcjowych.

Inne produkty w ofercie: olej sojowy, olej słonecznikowy, Mycotox, Exal, sól kamienna, kreda pastewna, mieszanki paszowe uzupełniające, materiały paszowe, dodatki paszowe, oleje i tłuszcze spożywcze. Zapytaj o przesłanie pełnej oferty.


Jakość Feedoil to również terminowa dostawa do naszych klientów w odpowiednich warunkach.

Zapewniamy dostawę naszych towarów wyspecjalizowanym transportem przeznaczonym wyłącznie do obsługi materiałów paszowych lub spożywczych. Głównym przewoźnikiem Feedoil jest firma WHS Logistics

transport
transport

Działamy pod nadzorem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
Numer rejestru/zatwierdzenia: PL3214104 p
Numer Q-S: 4953113156068 (www.q-s.de)

Certyfikat
GMP+ B1
Produkcja, Handel i Usługi
Certyfikat

Działamy zgodnie z następującymi regulacjami i standardami:

 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
 • Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
 • Rozporządzenie nr 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz
 • Ustawę z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (z późniejszymi zmianami)
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
 • GMP+ B1, Produkcja, handel i usługi www.gmpplus.org

W dniach 11-12 września 2018 odbył się w naszej firmie audyt wysokiej klasy specjalistów z firmy GMP+ International, właściciela globalnego standardu GMP+. Kontrolowany był cały zakres funkcjonowania systemu GMP+ w naszej firmie. Była to dla nas niepowtarzalna okazja weryfikacji włożonej dotychczas pracy w utrzymanie i rozwijanie systemu zarządzania jakością oraz wymiany doświadczeń z wybitnymi specjalistami. 

września 2018

Wprowadzamy do sprzedaży FeedFat  - nasze tłuszcze chronione przeznaczone głównie dla przeżuwaczy. 

lipca 2018

Rozpoczynamy partnerską współpracę na rynku tłuszczów paszowych z firmą Wilmar Europe Trading B.V., należącą do Grupy Wilmar International z siedzibą w Singapurze, której celem jest osiągnięcie efektu synergii globalnej organizacji Wilmar - w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw, wiedzy i przejrzystości oraz doświadczenia rynkowego, handlowego i tworzenia nowych produktów, firmy Feedoil

stycznia 2018

Wprowadzamy do produkcji nowe mieszanki tłuszczowe Feedoil wzbogacone o 1-monolaurynę

lipca 2017

Certyfikacja systemu GMP+ B1 oraz GMP+ B1 BCN-CEE dla lokalizacji Krzywoustego 69, PL72-112 Stepnica oraz GMP+ B1 dla lokalizacji Przyszłości 15F, PL70-893 Szczecin

marca 2017

Zaczynamy kolejny rok obrachunkowy Spółki Feedoil

lipca 2016

Certyfikacja GMP+ B1, w zakresie produkcji mieszanek paszowych i materiałów paszowych dla lokalizacji ul. Krzywoustego 69, Stepnica oraz handel dla lokalizacji ul. Przyszłości 15F, Szczecin

marca 2016

Kolejny, pomyślny audyt recertyfikujący GMP+

lipca 2015

Rozpoczęcie produkcji koncentratów tłuszczowych Feedoil 30, Feedoil 30-5 MCF, Feedoil 20 MCF

maja 2015

Zmiana głównego udziałowca, władz Spółki oraz nazwy. Od tego momentu firma to Feedoil!

stycznia 2015

Pomyślny audyt firmy Dekra certyfikujący system zarządzania bezpieczeństwem i jakością według standardu GMP+

sierpnia 2014

Wprowadzono do sprzedaży produkty firmy Ceva

czerwca 2014

Wprowadzono do sprzedaży koncentrat tłuszczowy Feedoil 55 MCF

stycznia 2014

Wdrożono wewnętrzne procedury zarzadzania bezpieczeństwem i jakością zgodnie z systemem GMP+

października 2013

Rozpoczęcie działalności handlowej

września 2013

Powstanie Spółki Foodmix

sierpnia 2013

Jeśli interesują Państwo nasze koncentraty tłuszczowe, w tym oleje i tłuszcze paszowe, zapraszamy do kontaktu. Szczególnie polecamy nasze produkty osobom odpowiedzialnym za żywienie drobiu i zwierząt oraz wybór dodatków paszowych. Jako producent gwarantujemy najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.

FeedOil Sp. z o.o.

marker
ul. Dworcowa 15
73-120 Chociwel

NIP: PL7393861664
REGON: 281518986
KRS: 0000471268

tel: +48 785 006 285
adres e-mail firmy
info@feedoil.pl

adres e-mail w sprawach handlowych
handel@feedoil.pl